Повишава безопасността на движението, намалява шума и замърсяването в града

Колони от автомобили, изчакващи се при преминаване на кръстовището на ул. "Крайезерна" с трасето и трафика към Пристанище Бургас. Това е обичайна гледка в морския град, особено през летните месеци. Причината - кръстовището се ползва не само от живеещите в Бургас и гостите на града в посока от и към София, но е и основното трасе на товарния трафик за цялото бургаско пристанище. Като тук попадат всички терминали - "Бургас Запад" и "Бургас Изток", държавното и частните пристанища.

От общината обясняват, че има изготвен проект от швейцарския инженер Марко Таборели и архитект Николай Няголов, който ще реши проблема.

Доскоро трафикът от и към София и други градове към Созопол, Приморско, Царево, Ахтопол и други населени места на юг от Бургас минаваше почти през централната част на града - през двете входни кръгови кръстовища на булевардите „Стефан Стамболов” и „Тодор Александров”. Това затрудняваше нормалното придвижване по градските улици, движението на градския транспорт, водеше до отделяне и на голямо количество вредни емисии. На ден преминаваха между 4000 и 6000 превозни средства, а в натоварените летни месеци и много повече.

Реновирането на улиците „Проф. Яким Якимов”, „Крайбрежна” и направата на моста над Товарна гара Бургас даде възможност транзитният трафик към южното Черноморие да се изнесе от централната градска част. Но се породиха проблеми с пресичането на потоците от лични автомобили и товарния трафик в този район на града, насочен предимно към пристанището.

На кръстовището на две нива между бул. „Тодор Александров и ул. „Крайезерна” товарният поток по ул. „Крайезерна” между Северна промишлена зона и Пристанище Бургас се пресича и частично дублира с трафика на предимно леки автомобили от северозапад по ул. „Крайезерна”, на югозапад по бул. „Тодор Александров” в посока Созопол. В момента към Южното Черноморие трафикът се движи сравнително добре заради десния завой на посоченото кръстовище.

Проблемна остава обратната посока - от Созопол в посока София, защото движещите се автомобили по бул. „Тодор Александров” трябва да направят ляв завой на северозапад по ул. „Крайезерна”. На това място те се пресичат с тежкотоварния трафик от и към пристанището, който също се движи по ул. „Крайезерна”.

Това създава затруднение за гостите на Бургас и за товарния трафик, който също е от изключителна важност за града, защото Северната промишлена зона и пристанището създават множество работни места, има и значителен финансов принос в брутния вътрешен продукт на България.

Дори и извън летния сезон тези две пресечни точки предизвикват задръствания. Забавя се движението, създават се конфликти и напрежение и опасности, застрашаващи живота и здравето на хората. Затруднява се товарният трафик в промишлената зона, което също води до конфликтни ситуации. По подобие на десния завой от ул. „Крайезерна” към бул. „Тодор Александров”, който е без междинни конфликтни точки, следва да се урегулира и трафикът в обратна посока, убедени са специалистите.

От общината потърсиха решение за пренасочване на трафика с проектирането на специално платно, което да не пресича на едно ниво движението по ул. „Крайбрежна”. Това ще се случи в югоизточната част на разглежданото кръстовище, където се проектира такава рампа, която да позволи преминаването под нея на товарния трафик. Има няколко варианта за изпълнение, като основните се различават по радиусите на завиване по рампата, а от там и по организацията на движението на нивото на терена по ул. „Крайезерна”.

С окончателното проектно решение, с което община Бургас разполага, е осигурена възможността за движение на леки и тежкотоварни превозни средства, без да се ограничава в която и да е посока достъпа до прилежащите непосредствено до кръстовището предприятия.

Основната цел на проекта е осъществяване на пряка връзка между ул. „Крайезерна” и бул. „Тодор Александров, чрез която ще се спре транзитното преминаване на автомобили през централната част на Бургас към Созопол. Ще стане възможно бързо и безконфликтно преминаване на трафика от и към Северна промишлена зона и пристанището. Други положителни ефекти са по-голяма безопасността на движението, по-голям комфорт за придвижване на пешеходци и автомобили в централната част на Бургас, положителен ефект върху туризма, няма да има тежкотоварни автомобили в тези направления през града, значително ще се намалят нивата на шум и вредни емисии в Бургас.

На практика развитието на един град е тясно свързано с възможността в него не само да се създаде най-добрата среда за живот, но и за труд и почивка. Има примери за градове-спални, градове-фабрики, университетски градове, както и курортни и развлекателни селища. Най-оптималното е всичко това да бъде съчетано в обща система, позволяваща в рамките на 30 минути от дома да бъдат достъпни работното място и учебното заведение, зоната за отдих, за социално и културно обслужване.

Градовете и населените места, които имат стратегическата предпоставка да съчетаят всички тези възможности на едно място, са облагодетелствани и трябва да развиват това предимство. Бургас е един прекрасен пример как в рамките на около 150 години почти от нищото възниква един от най-модерните градове в България, а и на Балканския полуостров. Стабилно и добре развиващата се икономика, туристическите възможности на Черноморието, историческото и културното наследство на региона и най-вече човешкият фактор са идеалните предпоставки за определянето на града като едно отлично място за живот, работа и отдих.

Свободното движение на хора, стоки и капитали може да бъде постигнато с изграждането на адекватна инфраструктура, включително такава за движение на морски, железопътен, въздушен и автомобилен транспорт. Северна промишлена зона на Бургас, включваща редица индустриални мощности от кв. "Долно Езерово" до Пристанище Бургас, е ясен пример за интермодален хъб от ново поколение. Връзките, които се осъществяват в и около тази зона, са от огромно значение, както за града и региона, така и в национален мащаб.

Широка обществена подкрепа иват вече направените и бъдещите транспортни подобрения в града, гарантиращи възможно най-добрите условия за живот, работа, образование, здравни и социални дейности, култура и отдих. Екипите, иницииращи въпросните транспортни връзки, тези, които са ангажирани с тяхното проектиране и реализация, до голяма степен са свързани в личен аспект с Бургас и работят активно и често напълно безвъзмездно за реализацията им.

Общите усилия на администрацията, бизнеса и най-вече на бургазлии със сигурност ще дадат в близко бъдеще своите положителни резултати, ще окажат значимо отражение върху „зеленото“ развитие на Бургас.