Износът на стоки и услуги от България продължава да нараства. За периода от януари до юли тази година той е на стойност общо 37,97 млрд. лв., което е с 21,1% повече в сравнение със същия период на 2020 г. Това показват данни на НСИ.

Само през юли износът ни е бил на стойност 5,78 млрд. лв., което е с 18,8% повече спрямо година по-рано.

По-голямата част от изнесените от страната стоки и услуги е в рамките на Европейския съюз. Общата ѝ стойност за седемте месеца на годината е 21,426 млрд. лв., което е ръст от 24,4%. За юли пък имаме увеличение от 28,4 на сто на годишна база. Основните ни търговски партньори са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70,2% от износа за държавите - членки на ЕС. Най-много е нараснал износът ни на мазнини и масла - със 130,8%, а спад се наблюдава единствено при напитките и тютюна (с 6,5 на сто).

Половината от износа ни за трети страни пък е бил към Турция, Китай, САЩ, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация. От януари до юли извън ЕС сме изнесли стоки на стойност 12,708 млрд. лв., което е със 17,3% повече спрямо този период миналата година. Само през юли имаме ръст от 24,1 на сто.

Общият внос също нараства - с 25,2% за седемте месеца на годината, и се равнява на 42,024 млрд. лв. За юли стойността му е 6,351 млрд. лв., или с 24,2% повече отпреди година.

От държавите - членки на ЕС сме внесли стоки и услуги на стойност 21,6 млрд. лв. за януари - юни 2021 г., което е с 25,1% повече спрямо миналата година. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Нидерландия и Унгария.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юли 2021 г. също се увеличава с 25,1% и е на стойност 16,481 млрд. лева. Основно те са дошли от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна.

При вноса най-голямо увеличение има на минерални горива, мазнини и масла.

Общото ни външнотърговско салдо е отрицателно - от началото на годината до юли то е на стойност 4,052 млрд. лева, а за юли е 569,8 млн. лева.