Вдигат на 70% авансовите плащания за подпомагане на доходите в рамките на ОСП

“Пандемията от коронавирус има безпрецедентно въздействие върху нашето общество и икономика. Нашите земеделски стопани и всички участници във веригата за доставки на храни в ЕС работят усилено за изхранването на Европа въпреки трудностите”, заявява еврокомисарят по земеделението Януш Войчеховски. В тази връзка Еврокомисията предприе действия, за да окаже подкрепа на всички участници.

Създадени бяха “зелени ленти за преминаване”, за да се осигури функциониращ единен пазар на стоки. Граничните проверки по тези ленти не трябва да надвишават 15 минути. ЕК публикува и практически насоки, за да се гарантира, че в рамките на ЕС мобилните работници могат да стигнат до своето работно място. Те са определяни като имащи критично значение в борбата с пандемията, за да не се нарушава ритъма на събирането на реколтата, засаждането и отглеждането.

Въведена беше по-голяма гъвкавост при използването на финансови инструменти в рамките на развитието на селските райони. Земеделските стопани и другите бенефициери ще могат да се възползват от заеми или гаранции за покриване на оперативни разходи в размер до 200 000 евро при благоприятни условия като много ниски лихвени проценти или благоприятни графици на плащанията.

Нова временна мярка ще позволи на страните от ЕС през 2020 г. да правят плащания към земеделските стопани и малките предприятия с неизразходваните средства за развитие на селските райони. Страните от ЕС могат да предоставят подкрепа в размер до 7000 евро на фермер и 50 000 евро на малко или средно предприятие.

За да увеличи паричният поток на земеделските стопани, Еврокомисията повиши авансовите плащания за подпомагане на доходите в рамките на ОСП (от 50 на 70%) и някои плащания за развитие на селските райони (от 75 на 85%). Очаква се от средата на октомври земеделските стопани да започнат да получават тези авансови плащания.

Съгласно временната рамка на ЕК за държавна помощ земеделските стопани вече могат да се възползват от максимална помощ в размер на 100 000 евро на стопанство, а предприятията за преработка и маркетинг на храни могат да получат максимум 800 000 евро.

Повече вижте в инфографиката.