Няма да съборя изградената вече подпорна стена, дори и да ми вменят да го сторя. Ще си търся правата в Страсбург и вече съм предприел първи стъпки. Това каза пред "24 часа" Стоян Василев от Приморско, инвеститор на станалия скандално известен бъдещ курортен комплекс "Алепу вилидж".

Вчера ВАС излезе с окончателно становище, че разрешителното за строеж е нищожно, което на практика означава, че изградената 3-етажна постройка  - подпорна стена, е незаконна. С решението си върховните магистрати оставиха в сила решението на Административен съд Бургас по казуса Алепу. Делото бе инициирано по протест на Бургаската окръжна прокуратура.

Въпросното разрешение за строеж № 100/10.09.2018г., издадено от главния архитект на община Созопол в полза на „Алепу Вилидж" АД, е за етапно строителство, като първи етап е укрепване на свлачище, а вторият – изграждане на курортен комплекс с обща разгъната площ от над 9246 кв.м. 

"Честно казано не очаквахме подобно решение. Строителното разрешение е обявено за нищожно не защото са допуснати някакви нарушения в строителството, а заради две административни грешки на органа, който го е издал. За съжаление ще трябва да се обърна към Страсбург и за съжаление цената ще я платят жителите на Созопол", коментира инвеститорът.

Той нямало да събори вече построеното, защото съществувала опасност от екокатастрофа.  "В района действително е имало активно свлачище и за това има документи. В момента то е овладяно, но ако се събори подпорната стена има реална опасност то отново да тръгне и да повлече близката пречиствателна станция към съседния комплекс "Свети Тома", твърди Василев.

Според него решението на ВАС ще предизвика много сериозен проблем в целия строителен бранш, тъй като голяма част от действащите в момента строителни разрешения ще се окажат също  незаконни, съгласно мотивите на магистратите.

Върховните магистрати обаче приемат изводите на първоинстанционния съд, че инвестиционните проекти, въз основа на които е издадено процесното разрешение за строеж, са издадени на името на лице, посочено като възложител, което няма такова качество. Инвестиционните проекти са издадени на името на "ГБС-Турс" ЕАД, а не на титуляра на разрешението за строеж-"Алепу Вилидж" АД.

Съгласно Закона за устройство на територията разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, а това, според същия закон е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон, мотивират се магистратите.

Подпорната стена в защитената местност Алепу е опакована.
Подпорната стена в защитената местност Алепу е опакована.