Летният туристически сезон през 2021 г. бе изключително интензивен за Слънчев бряг като курортен комплекс и за “Слънчев бряг” АД - дружеството собственик на инфраструктурата в зона Изток. “Въпреки късното начало на сезона тази година заради COVID пандемията комплексът посрещна стотици хиляди туристи”, коментира Златко Димитров, изпълнителен директор на “Слънчев бряг” АД. 

През активните месеци юли и август и в периода на подготовка на сезона “Слънчев бряг” АД направи редица инвестиции в инфраструктурата.

“И в кризата дружеството обезпечи по най-добрия възможен начин успешното провеждане на летния туристически сезон”, смята Златко Димитров.

Миналата финансова година дружеството обяви 386 000 лв. счетоводна печалба.

Разходите за поддръжка на инфраструктурата до момента са над 1,1 милиона лева. Дейностите включват частична подмяна на настилката на Централна алея и във вътрешността на комплекса, нови тротоари, подновяване на асфалтовата настилка, разширяване на улици. Продължава поддръжката на градинки и зелени площи.

Площта на комплекса, която поддържа “Слънчев бряг” АД, е над 644 000 кв. м.