До настъпването на пандемията механичният прираст на населението отличаваше силните икономически центрове, които успяват да привличат млади и активни хора, и там се забелязваше подем. През 2020 г. обаче настъпи промяна, породена от пандемията и наложените ограничителни мерки. От една страна, много българи се завръщат от чужбина, а от друга, се наблюдава миграция на населението от големите градове към по-малките населени места. Това се посочва в новия десети поред доклад на Института за пазарна икономика (ИПИ) за регионалните профили на областите в България, който се представя в момента в БТА.

През 2020 г. всички големи градове начело със София, Пловдив и Варна отчитат отрицателен механичен прираст, т.е. в тях има отлив на население. В същото време общо 205 общини отбелязват положителен
механичен прираст, което е безпрецедентно в новата история на страната. В годината на пандемията областните центрове губят население, докато периферните общини регистрират приток на жители, се посочва в доклада, представен от старши икономиста на ИПИ Петър Ганев.

Въпреки тази корекция, настъпила вследствие на пандемията и ограничителните мерки, дългосрочните демографски
тенденции по-скоро остават непроменени, като силните икономически центрове са в най-добра позиция да привличат млади и активни хора.

Пандемията е променила и картината на престъпността в страната. През последните години се наблюдава спад на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в страната, но пандемията допълнително се отразява върху намаляването на стойността на този показател, като през 2020 г. са регистрирани под 10 престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението. Кърджали и Смолян остават най-сигурните области с около 5 престъпления
срещу личността и собствеността на 1000 души.

През 2020 г. разкриваемостта е най-висока в област Габрово – над 76% от регистрираните престъпления през годината са разкрити. Северозападните области Монтана, Враца и Видин, както и морските Варна и Бургас се отличават с най-голям брой на регистрираните престъпления. София (столица) и Варна отчитат много ниска разкриваемост, но все пак устойчиво през последните години под половината от регистрираните престъпления срещу личността и собствеността биват разкрити.

Столицата концентрира вече 43% от произведения брутен вътрешен продукт в страната.

Очаквайте подробности