1720 широколистни и иглолистни дървета от 15 вида се засаждат на територията на Община Несебър. Сред тях са чинар, липа, кипарис, туя, албиция, бреза, пиния, червен дъб, индийски люляк и магнолия. Подборът е съобразен с климатичните особености на района, локалните почвени характеристики и съществуващата естествена растителност, уточниха от общинската администрация. Освен в Несебър, дръвчета се засаждат в Свети Влас, Обзор, Равда, Кошарица, Тънково, Оризаре и Гюльовца. Залесяването е част от дългогодишната политика на местната власт за облагородяване на градската визия и селищните територии и подобряване качеството на околната среда. Непрекъснато работим за изграждане на модерна и приветлива община, адекватна на очакванията на гражданите й. Визията на Несебър и съставните селища се обновява и надгражда като се използва всяка възможност да се добави още красота и зеленина, коментират от общинската администрация.