Студенти и млади семейства ще са с предимство в класацията за настаняване в новите общински жилища в Бургас. Апартаментите се намират в зона „Д“ на ж.к. „Меден рудник“ и вече се приемат документи за настаняване. Жилищата бяха изградени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

„Целта ни е да осигурим добра среда и възможност за развитие на млади хора, които се реализират в сферата на образованието и науката, както и такива, които в момента са в затруднено материално положение“, коментират от общинската администрация.

При кандидатстване с най-голям шанс ще бъдат младите семейства, висшистите и студентите. Най-много точки на желаещите за настаняване ще предоставя показателят „Образование“ – 70 точки за висшист или студент, 25 за средно образование, 15 за основно 10 за начално и 5, ако кандидатът е без образование.

Критерият „Заетост“ ще дава максимум 20 точки за учащи, в сравнение с безработен – 15 и работещ – 5 т., а по критерий „Семейно положение“ максимумът от 10 точки ще получават семейства с деца и родител, отглеждащ сам детето си. 5 точки ще получат семейства без деца, а самостоятелно живеещ кандидат - 1 точка.

Комисията за установяване на жилищните нужди и картотекиране, в която влизат общински съветници и експерти от ОП „Общински имоти“, ще разглежда в едномесечен срок подадените заявления и декларации и ще класира кандидатите според събраните точки. Изготвеният списък на хората за настаняване в новите общински жилища ежегодно ще бъде обявяван всеки февруари на текущата година в интернет страницата на Община Бургас или на сайта на ОП „Общински имоти”.