Те ще са с предимство за настаняване в нова социална сграда за млади семейства

Бургас започна заселване на млади семейства с наеми на преференциални общински цени в жилищен блок, построен с европейски пари. Комплексът от сгради тип кооперация се намира в зона Д на комплекс “Меден рудник” и вече е готов да приема бъдещите си обитатели.

С предимство при настаняването в него ще са млади семейства, висшисти и студенти. Според правилата на общината най-много точки ще предоставя показателят “Образование” – 70 за висшист или студент, 25 за средно образование, 15 за основно, за начално – 10, без образование – 5.

Критерият образование бе въведен

като стимул за

задържане на

младите

хора в Бургас чрез добри условия за живот.

Целта ни е да осигурим добра среда и възможност за развитие на млади хора, които се реализират в сферата на образованието и науката, и такива, които в момента са в затруднено материално положение, обясниха от общината.

Затова при кандидатстването с най-голям приоритет ще бъдат младите семейства, висшистите и студентите, по чиито предложения общинският съвет гласува правилата за прием на документи.

Вторият важен критерий, по който ще става настаняването, е “Заетост” и ще дава на кандидатите различен брой точки според статуса им. На учещите ще им носи максимум 20 точки, а на безработните - 15.

Работещите ще

получават

най-малко точки

- 5, като презумпцията е че получават някакви доходи.

“Семейно положение” е третият критерии, който също е диференциран. Най-много точки - 10, ще имат семействата с деца или родител, отглеждащ сам дете. Двойки без деца ще се ползват с бонус от 5 точки, самостоятелно живеещ човек получава една.

Заради този подбор очакванията са жилижната сграда да се насели предимно със студенти. Затова сред граждането тя придоби наименованието “блокът на висшистите”.

Сред другите изисквания за настаняване е каниддатите да не са еднолични търговци, а ако са безработни, да са регистрирани в Бюрото по труда. Ако са отказвали работа оттам или преквалификационни курсове, губят правото за настаняване. Не трябва и да са с психични отклонения и да са осъждани.

За да няма спекулации,

списъкът на

картотекираните

ще бъде

опресняван

всяка година

Така ще се отчита, ако има промени в имотното състояние на живеещите.

Строителството на студентския блок в “Меден рудник” започна през 2020 г. след обявена обществена поръчка за изпълнител.

Общинските жилища са изградени с евросредства по ОП “Региони в растеж” за 3,6 млн. лв. Достъпът до тях е съобразен и за трудноподвижни хора.

Комплексът се състои от 47 едностайни, двустайни и тристайни апартамента, разположени в пет корпуса. По-големите жилища са само 4 и са предвидени за многодетни семейства.

За терен на новата социална сграда в Бургас бе избран 80-хилядният “Меден рудник”, тъй като това е комплексът с най-много млади хора в града.

Първоначалната идея за блока бе той да е за социално слаби семейства. Впоследствие бяха въведени критериите за кандидатстване, при който с предимство са висшистите.