За всяка държава защитата на населението при пожари и природни бедствия, както и опазването на имуществото, културните и материалните ценности, е важна и отговорна задача. Общество ни се нуждае от една устойчива, модерна и работеща система за осигуряване на тази защита", каза вътрешният министър Бойко Рашков  при откриването на кръгла маса, посветена на доброволците в УНСС. Според Рашков гражданите имат все по-важна роля за пожарната безопасност. 

Парламентарният секретар на Национално сдружение на общините в България“ Благой Станчев посочи, че има трудности при регистрирането на доброволчески формирования в населените места с до 30 хил. души. Директорът на "Пожарна безопасност и защита на населението“ в МВР ( за която има проект да се обособи в самостоятелна агенция в Министерския съвет) Николай Николов представи стратегията за развитие на доброволните формирования у нас и изнесе данни за състоянието им. 

Доклад представи и председателят на Националната асоциация на доброволците в България Ясен Цветков. 

На форума присъстваха членовете от Младежкия доброволен отряд към община Белово. Той е сформиран през март, а младежите. Младежите са на възраст до 17 г. и вече са преминали обучителен курс.