Оборудва модерна библиотека и става първото училище в областта с електронно обучение на две паралелки

Търговската гимназия в Бургас разби представите за училищна библиотека като оборудва специално помощение с компютри в помощ на учениците. Изключително приветливата стая, която няма нищо общо с прашните захлупени зали и е решена в свежи цветове, ще бъде оборудвана с 10 лаптопа, чрез които учениците ще имат достъп по електронен път до книжния фонд и ще могат да го ползват за по-пълноценно усвояване на учебния материал. Част от компътрите вече са доставени, а очакванията на ръководството са библиотеката да стане неизменен помощник на възпитаниците на Търговската гимназия, които имат афининет към технологичните нововъведения.

Учебното заведение е на път да смени и учебниците с лаптоп. Вместо да ходят с тежки чанти на училище възпитаниците й ще носят само преносим компютър, с който ще попиват знания в час.

Учениците ползват с удолоствие първите доставени лаптоми в библиотеката.
Учениците ползват с удолоствие първите доставени лаптоми в библиотеката.

Засега нововъведенито ще влезе само в две паралелки от 8 клас от втория срок. Така Търговската гимназия в Бургас ще бъде първото училище в областта, което прилага пилотно модела 1:1. На първо време от него ще се възползват 50 деца от двете паралелки, но желанието на училищното ръководство е постепенно да обхване повече възпитаници.

"Преди да въведем този модел събрахме родителите на учениците, за да ги запознаем с предимствата му и получихме тяхното съгласие", каза директорът на престижното училище Павел Чепов.

С лаптоп учениците ще усвояват знания по всички предмети.

Възпитаниците на Търговската гимназия ще ползват лаптоп с Chromebook, който ползва операционната система Google Chrome OS. Тя е създадена, за да работи в "облака", което означава, че файлове, приложения, дори фона на работния плот се съхранява в мрежата, независимо кога и откъде се ползва компютъра. Chromebook работи и без достъп до интернет като се използва вградената памет.

Учениците в Търговската гимназия ползват с удоволствие лаптопите в новата училищна библиотека.
Учениците в Търговската гимназия ползват с удоволствие лаптопите в новата училищна библиотека.

Чрез Chromebook учениците най-често използват Google класна стая, която им дава достъп до учебни ресурси, домашни работи и индивидуални и групови проекти за целия клас или група. Често се използва и за достъп до съдържание извън учебниците, което още повече разширява кръгозора им.

Според експерти по образование Chromebooks са се наложили вече като щ1 усторйство за учене в САЩ, Австралия, Швеция, Холандия, Белгия и Люксембург. Предимството на тези лаптопи е, че са лесни за ползване, гъвкави и сигурни.

Лаптопите по тази система имат предимства и за родителите. Чрез тях те получават ясен канал за общуване с преподавателите и достъп до това какво правят и учат децата им. но най-голямата полза е за тях, че работят в най-съвременната платформа в света и могат да придобиват световни сертификати.

"А след завършване на училище както учебниците досега тези лаптопи могат да се ползват и от следващите ученици", обяснява директорът.