Евакуация при пожар в сграда разиграха учители и деца от ОУ "Климент Охридски" в Бургас. Тренировката е част от превантивната програма за намаляване на риска при бедствия на Община Бургас, която трябва да покаже на учениците кои са правилните и безопасни действия при подобни инциденти. В занятието участваха над 450 ученици и 40 души преподаватели и служители в училището.

Превантивната програма за намаляване на риска се изпълнява от  няколко години, а за 2020 г. е разработен и приет план за провеждането на десетки обучения в училищата и детските градини в общината. "Прилагането им има за цел да даде необходимата подготовка на децата и преподавателите как да действат при възникване на природни бедствия, пожари, промишлени аварии и терористични атаки. Планът за обученията се изготвя от дирекция УКОРС на администрацията. В учебните тревоги участват и представители на ПБЗН, ОД на МВР и БЧК", обясниха от общинската администрация.

Учебни евакуационни действия при възникване на пожар вече са провеждани на важни туристически обекти като остров Света Анастасия и "Акве Калиде".