Спад на работещите в частния сектор, в обществения - обратното

С близо 2 % намаляват работещите в област Бургас към края на март т.г. спрямо края на декември 2019 г., като достигат до 107 000 души, сочат предварителни данни на Националния статистически институт.

Наетите в частния сектор намаляват с 2.5%, достигайки 79 300 души, докато в обществения сектор се увеличават с 0.1%, където труд полагат 27 800 души. В сравнение с март 2019 г. работещите в областта намаляват с 6.3%. В частния сектор спадът е значителен - 8.3%, докато в обществения се компенсира с нрастване с 0,1 %.

1064 лв. е средната работна заплата в региона през първото тримесечие на годината, като се отбелязва спад с 0,8 % спрямо последното тримесечие на 2019 г.

Доста повече получават заетите в обществения сектор, където средната заплата дори леко расте и достига до 1207 лв. В частните фирми средното месечно възнграждение е 1015 лв., сочи статистиката. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. обаче средната месечна заплата нараства с 8.9%. Увеличението в обществения сектор е 10,6 %, а в частния - 8 %.

Бургаска област се нарежда на десето място в страната по размер на средната месечна заплата. Най-голяма - 1805 лв. е тя в столицата, най-малко получават в областите Благоевград /867 лв./, Видин /874 лв./ и Силистра /912 лв./.