Отпада за децата, които не ходят на забавачница  от 1 юни до 1 септември

На среща, свикана от кмета на община Несебър Николай Димитров с председателя на Общинския съвет Румен Кулев и председателите на групи в местния парламент, бяха обсъдени финансови мерки за подпомагане на икономиката и местния туристически отрасъл и за облекчаване на гражданите и бизнеса в общината. Те ще бъдат предложени за разглеждане на следваща сесия на Общинския съвет.

Присъстващите на срещата се обединиха около следните мерки:

-Тротоарното право за упражняване на търговска дейност да бъде намалено с 50% спрямо миналата година;

-Рекламните и информационни елементи, монтирани законно и заплащащи съответните такси, да ползват 50% намаление;

-Разрешителната такса, дължима на общината за упражняване на таксиметрови услуги на територията й, да се редуцира от 300 на 150 лв.;

-Размерът на наемите, дължими за ползване на общинска собственост /терени и помещения/, да се намали с 50%;

-Постоянната такса в детските градини да не бъде дължима за деца, непосещаващи детските заведения в периода от 01.06. 2020 до 01.09. 2020г.

Предложените намаления ще бъдат със срок на действие до края на текущата 2020г.

Промяна в сезонната цена на абонамента за паркомясто за жителите на града не се предвижда. Цените за почасов престой на автомобилите на общинските паркинги също остават непроменени.

Направените предложения ще бъдат включени в Наредба N 11 за размера местните такси и услуги, която ще бъде разгледана на следващата редовна сесия на Общински съвет. Предложението за намаляване на размера на наемите за ползване на общинска собственост ще бъде включено в отделна докладна записка, защото тези цени не са част от гореупоменатата наредба.