Общинският съвет в Несебър упълномощи кмета Николай Димитров да води преговори с държавата за придобиване на 75% от акциите на "Слънчев бряг" АД, в чийто активи е инфраструктурата на най-големия ни черноморнки курорт. Решението бе взето на извънредна сесия по предложение на общинския съветник и хотелиер Ваенелин Ташев от Съюза на свободните демократи.

Срещу решението на местния парламент се обяви изп. директор на курорта Златко Димитров, който е и общински съветник от ГЕРБ. Според него евентуално прехвърляне на инфраструктурата към общината криело рискове от ново нележалетелно застрояване в и без това гъсто населения курорт както и по отношение на разпоредителните сделки с транспортната и ВиК инфраструктура. Освен това промените в устава или капитала на дружество можели да накърнят интересите на останалите 4245 юридически и физически лица, които притежават акции в "Слънчев бряг" АД.

"Дружеството не е обикновен оператор на улици и алеи, както често се опитва да бъде представяно в общественото пространство, а предприятие, прилагащо държавни политики, каквато е развитието на туризма в България", заяви Димитров.

Проблемът в Слънчев бряг е, че хотелиерите плащат данъци на общината, но тя няма интерес да инвестира в комплекса, тъй като не е собственик. Според Златко Димитров решението било в приемането на наредбата за националните курорти, която ясно да регламентира отговорностите и ангажиментите на държавата, местната власт и стопаните на националните курорти, както и на потребителите на туристически продукти.

"Ще коментирам по темата, когато има развитие по нея", каза кметът на Несебър Николай Димитров.