33% все пак смятат, че COVID-19 не е по-опасен от грип

Това показва проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа"

40% от българите са на мнение, че коронавирусът е биологично оръжие, създадено с цел да се намали населението на Земята.
Малко над една трета са убедени, че коронавирусът не е по-опасен от сезонния грип.

Това сочат данните от представително проучване на Изследователски център “Тренд” по поръчка на “24 часа”, проведено от 2 до 10 ноември. То показва доколко разпространени в обществото са конспиративните теории, свързани с COVID-19.

Докато заразата у нас продължава да е на високи нива, 17%, или

935 хил. души

все пак смятат,

че коронавирус

не съществува

и че това е световна измама. Отчита се лек спад в споделящите това твърдение спрямо юни, когато делът им е 23%. Естествено се е повишил делът на несъгласните с такава теза през ноември – 65% спрямо 56% през юни. Това в голяма степен вероятно се дължи на повишаването на броя на заболелите и смъртните случаи и на факта, че повече хора вече познават човек, който е болен или е бил болен.

Една трета от

българите пък са

убедени, че този

вирус не е опасен

Те смятат, че коронавирусът не е по-страшен от сезонния грип. С увеличаването на възрастта намалява делът на съгласните с това твърдение.

В странната конспиративна теория, че чрез ваксината щели да се слагат чипове, през юни са вярвали 22% от населението у нас. Сега процентът е спаднал до 16.

По-развита версия на тази теория за заговор е, че Бил Гейтс стои зад чиповете, които щели да бъдат поставяни. 14% от анкетираните го твърдят.

Малко повече от половината българи - 52%, обаче вярват, че коронавирусът е изкуствено създадена болест. Този дял се е увеличил в сравнение с юни, когато хората в тази група са били 43%. Сега 1/4 не са съгласни, че вирусът е изкуствено създаден.

През април обаче убедените, че коронавирусът е биологично оръжие, създадено с цел да се намали населението на Земята, са били 53%.

През юни и ноември разпространението на

това мнение

намалява

до 40 на сто

Днес несъгласните с това твърдение са повече в сравнение с предходните месеци.

53% от българите категорично не приемат конспиративната теория, че коронавирусът се разпространява чрез 5G технологията, показват данните от проучването на “Тренд”.