Обзор и близките до него 6 села са гласували за отделянето си от Несебър в самостоятелна община. Това показват неокончателните резултати към 21,30 ч.

От 2114 имащи право на глас за отцепването бюлетина са пуснали 1159, което прави над необходимите 51%. Със 76% референдумът също се признава за валиден, но това не означава автоматично отделяне на Обзор, Паницово, Раковсково, Емона, Бяла, Приселци  и Козница от община Несебър, тъй като населението им не отговаря на изискването за брой жители. Те трябва да са 6000 жители. Последната дума има Министерският съвет възоснова на доклад от областния управител Вълчо Чолаков, който трябва да внесе в двуседмичен срок.