Екип на Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/ успя да постави сателитен предавател на къдроглав пеликан в района на Атанасовското езеро край Бургас. Това е първият къдроглав пеликан с предавател в България, съобщиха от орнитологичното дружество. Предавателят тежи 33 грама и e с размери 55?56?32 мм. Поставен е на участък от крилото на птицата, в който да не създава неудобство при полет и плуване.

Екипът на БДЗП маркира пеликана и с цветни пръстени, като измери теглото му, дължината на крилете, клюна, краката и опашката за целите на проучването на вида. Събраната информация ще е от изключителна важност за неговото опазване. Веднага след манипулацията къдроглавият пеликан е бил освободен, а към момента данните от предавателя показвали, че той все още е в района, като нощува и се храни в различни части на бургаските езера.

Това е четвъртият уловен за този сезон къдроглав пеликан от експертите на БДЗП. Останалите птици, които са маркирани само с цветни пръстени, също бяха наблюдавани на терен от екипа и изглеждат в добро здравословно състояние.

 Улавянето и маркирането на възрастни пеликани се прави за първи път в България и е голям напредък в изследването на този рядък вид. Чрез данните от пръстените и сателитната телеметрия ще разберем повече за екологията и заплахите за къдроглавия пеликан, което ще ни помогне да планираме и предприемем бъдещи природозащитни мерки за неговото опазване, коментират оритолози.

Изследването на вида чрез сателитна телеметрия се осъществява в рамките на международния проект „Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път“. Скоро данните от предавателя ще бъдат качени на сайта на проекта и ще може в реално време да се следят придвижванията на птицата.