Бизнесът настоява за разширяване на мерките за подпомагане

Безработицата в България през 2021 г. ще достигне 7,4%, т.е. ще бъде една от най-високите в Централна и Източна Европа, и през 2022 г. може да падне до 6,2%. Това прогнозира анализаторското звено на Euler Hermes в редовния си доклад за България. В момента безработицата у нас по официални данни е 6,9%.

Тази ситуация на пазара на труда ще доведе и до значително забавяне на ръста на заплатите в България, се посочва в анализа. През 2019 и 2020 г. заплатите у нас се увеличиха съответно с 11,5 и 7%, но през 2021 г. ръстът ще е едва 3%, а през 2022 г. - 5%.

Проучването показва, че ситуацията на пазара на труда в еврозоната, където много българи намират реализация през последните години, също не е оптимистична, като нивата на безработица в редица държави като Франция, Италия и Испания са над тези в Централна и Източна Европа. Но и завръщането към предишните нива на заетост генерално е поставено под въпрос. От една страна, то е обвързано с възстановяването на икономиките, което се очаква да стане не по-рано от 2022 г., а от друга, пандемията форсира дигитализацията и автоматизацията и това поставя под въпрос връщането на работа на много хора, особено на позиции, които не изискват специфични умения.

Според анализаторите обаче тези процеси ще бъдат фактор и за ограничаване на инфлацията в България, като прогнозата е за 1,1 и 2,1% съответно през 2021 и 2022 година. Очаква се и забавяне на ръста на индивидуалното потребление, което през 2018 и 2019 година беше основният двигател за растеж на българската икономика. През тази и следващата година ръстът на потреблението ще се движи около 3%. Ръстът на БВП в България ще е съответно с 3,5 и 3,8% за тази и следващата година след свиването с близо 5% през кризисната 2020 година.

Междувременно разпространено в петък от Българската стопанска камара проучване сред бизнеса показа, че предприемачите у нас очакват удължаване на срока на съществуващите мерки за подкрепа на бизнеса, като правят конкретни предложения за тяхното разширяване и към други бизнеси извън най-пострадалите - туризъм, транспорт и ресторантьорство.

79% от анкетираните отчитат влошени икономически показатели на предприятието си. Половината от участниците в проучването (50,6%) прогнозират, че ще успеят да възстановят икономическото си състояние до края на 2022 г., а 18,3% - до края на тази година. 26,1% виждат по-далечен хоризонт, например след 2022 г., в който да се възстановят от кризата, а 0,4% декларират, че са прекратили дейност.

74% от анкетираните разчитат на мерки за подкрепа на заетостта, а 68% се нуждаят от ликвидна подкрепа. (24часа)