Във Видин няма построено нито едно ново за последните три месеца на 2020 г.

Има твърде голяма разлика в средната площ на жилищата, които се строят напоследък в различните области, показват данните на НСИ за последното тримесечие на миналата година. Там, където е голямото строителство – в столицата и останалите пет големи областни градове, средният размер на полезната площ на жилищата е относително малък. За сметка на това в области с малки областни центрове размерът на жилищата е доста висок, показват данните.

Абсолютен рекордьор в това отношение е Габровска област. Средният размер на новопостроените жилища там е 196,5 квадратни метра. Това се получава най-вероятно заради обстоятелството, че относително голяма част от тези нови жилища са в къщи. В столицата, а също и в София-област, където новото строителство е предимно в жилищни кооперации, средният размер на жилищата е 122 квадрата. В Перник е 124 квадрата, но трябва да се има предвид, че става въпрос за съвсем малко на брой новопостроени жилища – едва 36 броя за цялото последно тримесечие на 2020 г.

Новодомците в Смолян също са нашироко – 161 квадрата средно, но там пък броят на новите жилища е незначителен и е едва 9 нови жилища за цялото тримесечие. За отбелязване е, че в столицата в същото тримесечие е имало 1037 новодомци, което е абсолютен рекорд за цялата страна.

Пловдив, Варна и Бургас, където темпът на строителство на нови жилища също е висок, големината им е по-скромна. В Пловдив е 82 квадратни метра, а в Бургас – 94 квадрата. За сметка на това във Варна е едва 71 квадрата и заедно с Търговище, където също е 71 квадрата, морската столица държи палмата на първенството по теснотия. Това обаче не е така в исторически план, защото, ако цялата полезна площ на жилищата във Варна се раздели на броя на жилищата, се получава малко над 95 квадрата. Т.е. очевидно изграждането на малки жилища е съвсем нова тенденция.

Сред областите, в които средният размер на новите жилища е над 100 квадрата, са също и Хасково – 122, Кърджали – 106, Кюстендил – 112, Сливен – 123, Ловеч – 121, Монтана – 137, Плевен – 106, Силистра – 105. Три от тези града се намират в Северозападна България – Монтана, Ловеч и Плевен, но трудно може да се прецени какво става в целия Северозапад, защото във Видин през последното тримесечие на 2020 г. няма въведено в експлоатация нито едно ново жилище. Освен това тази голяма площ в трите града идва от съвсем малко на брой жилища, повечето от тях – в къщи.

Освен Варна и Търговище рекордьори по теснотия са Велико Търново и Стара Загора – средно 75 квадрата, Разград и Пазарджик – 79, а също и Русе – 85, и Шумен – 87 квадрата. От всички тях рекордно ново строителство има единствено в Стара Загора, но както изглежда, става въпрос предимно за маломерни жилища.